Forside


Formål


Indhold


Styring og økonomi


Indlæg og Dialog


Links


Arbejdsgruppe og rådgivningspanel


Kontakt
 
Links

 

Grupper og institutioner som arbejder med tilgivelse og forsoning:

Links til grupper og institutioner som arbejder med tilgivelse og forsoning, samt kurser og undervisningstilbud i tilgivelsesprocesser, mægling –mediation- og forsoning.

Opdatering december 2008. Forslag modtages med stor tak gennem dialogboksen. Enkelte links bliver fremhævet gennem gentagelse. I øvrigt er rækkefølgen lidt tilfældig.

Venlig hilsen, Karsten Mathiasen

 

 

Worldwide Forgiveness Alliance
A non-profit, tax exempt educational foundation dedicated to evoking the healing power of forgiveness worldwide www.forgivenessday.org

 


Transcend
A Peace and Development Organisation for Conflict Transformation by Peaceful Means (founder: Johan Galtung)
www.transcend.org

 


Jerusalem Peacemakers
Jerusalem Peacemakers is a network of independent interfaith peace-builders dedicated to encouraging understanding and reconciliation in the Holy Land
www.jerusalempeacemakers.org

 

Latter for fred
Hanne Gottlieb er præsident for latterklubberne I Danmark og dokumenterer på denne side bl.a. latterens helsebringende virkning: www.latterinstituttet.dk

 

Det Danske Fredsakademi
En enestående side med tusindvis af artikler om ikke vold, fredbevægelsens historie, sange fra fredsbevægelsen m.m.
www.fredsakademiet.dk

 

Kvækernes hjemmeside: www.kvaekerne.dk

 

Templeton. STOR FORSKNING I TILGIVELSE
Via en artikel i Kristeligt Dagblad 12 juli 2008 om rigmanden John Templetons død, 95 år gammel, blev jeg opmærksom på at han - blandt meget andet - har givet millioner af kroner til forskning i tilgivelse: Se:
http://www.templeton.org/funding_areas/core_themes/forgiveness/

Her er der masser af materiale. Umiddelbart ser det ud til at være den forskning, jeg har efterlyst i årevis, men det forekommer mig umiddelbart uoverskueligt at sætte mig ind i alt det materiale, der henvises til.
Jeg håber at andre bliver interesseret i at fordybe sig i dette meget omfattende stofområde. Hvis materialet er så godt, som jeg håber, burde vi få noget af det oversat og udgivet på dansk, evnt på Fredsforlaget. Hvor er de danske videnskabsfolk, der kan blive inspireret til forskning i tilgivelse?

 

FEMINENZA
Feminenza er en verdensomspændende organisation, som arbejder bevidst med tilgivelse, som en del af vejen mod en bedre verden
Feminenza har udgivet en lille bog på engelsk “The Seven Pillars of Forgiveness”.
Èn af de centrale sætninger i bogen er: “Where there is no forgiveness, there is no hope.” - “Hvor der ingen tilgivelse er, er der intet håb”. Eller helt kort: “Intet håb uden tilgivelse”

 
Feminenzas formål er at fremme kvinders personlige vækst og åndelige udvikling uden skelen til alder og nationalitet. “Vi er overbeviste om, at kvindekønnet har en pligt til at være åbent over for fremtiden samt til at spille en rolle i næste fase med udvikling og nydefinering af de to køn.” Feminenza har desuden til formål at fremme udvikling i fællesskab med mænd, idet vi er overbeviste om, at selve eksistensen af to køn indebærer et partnerskab om en bedre verden. Sammen har kønnene til formål at skabe grundlag for at føre menneskeheden videre. En uadskillelig del af vores vision for kvinder er troen på, at større forståelse og harmoni mellem kønnene er én af nøglerne til den tilstand af fred og sjælero, som verden og menneskeracen så desperat har brug for. Det er vores håb, at kvinder og mænd i fællesskab vil finde inspiration og håb, ikke bare for sig selv på den måde, de måtte have behov for, men også større inspiration og afspænding i den situation, der lige nu konfronterer menneskeheden.
Feminenza kan findes på
http://www.templatenetwork.org/topaz/04/en/04.html
og http://www.feminenza.org      http://www.giveagirlachance.org

 

 

Dialogisk vejledning - konfliktrådgivning og mægling
– kurser, foredrag og temadage    V. Nete Plenge
http://www.plengenet.dk/

 

Center for Konfliktløsning
www.konfliktloesning.dk
Center for Konfliktløsning er en medlemsforening og et forum for kurser, træning, rådgivning og projekter inden for konfliktløsning og mægling. Vores formål er:

  • at udbrede kendskabet til – og arbejde for – fredelig konfliktløsning i Danmark og internationalt
  • at uddanne mennesker til at løse konflikter
  • at hjælpe organisationer, virksomheder og grupper til at løse samarbejdsproblemer
  • at udvikle og videreformidle konfliktløsningsteorier og –metoder

 

Personlig udvikling, helende fortællinger
”Min passion er at hjælpe andre med personlig udvikling, forandring og rådgivning”

Marianne Christensen er koordinator for dette interessante symposium.

Spinning tales, weaving hope
International symposium for
'Storytelling as a healing  art'
July 26th - August 1st, 2009
    


Karsten Mathiasen, Denmark, will facilitate storytelling about forgiveness

www.mariannechristensen.dk

 

Fortælling om tilgivelse, og cirkus
Jeg har et meget driftsikkert repertoire af fortællinger for alle aldersgrupper om vejen til forsoning, fred og tilgivelse. 
Karsten Mathiasen
www.gavtyvehistorier.dk og laver cirkus: www.cirkusbelladonna.dk

 

Naturterapi
Anna Adhemar  har lejet et vidunderligt bondehus med direkte adgang til strand på Sydsjælland. Huset er omgivet af et flot og vildt landskab. Her finder du Center for Naturterapi. http://www.naturterapi.dk

 

Red Sjaelen
Otto Krogh siger: Tilgivelse er essentiel i alle religioner, og hvis vi kunne blive enige om at Gud er sandheden bag virkelighedens forvirrende overflade, kunne alle religioner inklusive ateismen leve i fred og fordragelighed. Næstekærlighed er også en vigtig del af alle religioner. Jeg har omskrevet menneskerettighederne, så de også fungerer som menneskepligter og disse kan læses på
http://www.redsjaelen.dk

 

 

Fra “Little Sticks in the Wheel of Hate and Revenge” anbefales følgende links:

Earth Peace Network

A member of Faxe Peace group, The Peace People Anna Adhemar  has set up the “Earth Peace Network” here in Denmark. The purpose of this group is to work to support peace on this planet by working from an explicitly  spiritual fundament – initiating activities that aim to a raising of humanity’s consciousness through active prayer and the ceremonial planting of peace poles. In September 2007 a group of women were walking around the island of Bornholm (150 km) as an active prayer for world peace. Check out their website at: www.earthpeace.dk
 
The Quakers Report of Counter-terrorism
                       
http://www.quaker.org/qcea/briefings/terrorism/Counter-Terrorism%20Report.pdf

Effective Counter-Terrorism
A Critical Assessment of
European Union Responses
Quaker Council for European Affairs

There is no way to peace along the path of safety, for peace must be dared, it is itself the
great venture, and can never be safe. Peace is the opposite of security. To demand
guarantees is to mistrust, and this mistrust in turn brings forth war. To look for guarantees
is to want to protect oneself. Peace means giving oneself completely to God’s
commandment.
Dietrich Bonhoeffer, 1934
Commentary on Psalm 85: 9-13

Produced by the Quaker Council for European Affairs (QCEA)
This report builds on a series of briefing papers compiled by the Quaker Council for European
Affairs on the European Union’s response to terrorism. The report seeks to put this into a broader
critical framework of responses to terrorism which is based on the Quaker testimonies to peace and
equality.
The report was researched and written by Matthew Taylor, Programme Assistant.


Publication Date: February 2007

 

A translation in Danish is prined at Fredsforlaget ISBN 978-87-92070-02-9 The Quakers web in Danish:: www.kvaekerne.dk

 

 

With Forgiveness Project:
When I was writing my “terror-book” I had to go through a lot of awful stuff. Luckily I was cheered up by my daily message from With Forgiveness Project. And often it was simply amazing how directly the messages hit on my need for facts. The project was started on the fifth anniversary of 9/11.
www.withforgiveness.com

Susyn Reeve, M.Ed. is a great lemonade maker, fun grandmother and the co-creator, with Dr. Sheri Rosenthal, of WITH Forgiveness, an international multimedia project designed to illuminate the path and provide the tools to embody compassion and unconditional love for all beings in service of peace.

 

The Forgiveness Project
Awareness, Education, Inspiration

The Forgiveness Project works at a local, national and international level to help build a future free of conflict and violence by healing the wounds of the past.
By collecting and sharing people’s stories, and delivering outreach programmes, The Forgiveness Project encourages and empowers people to explore the nature of forgiveness and alternatives to revenge. Check out this web! And check out the Second Forgiveness Festival. Johannesburg,
Lots of stories about forgiveness and reconcilliation.
www.theforgivenessproject.com

 

Crossing Borders
Garba Dialo is leader of Crossing Borders, one of the hopeful initiatives for dialogue between Israelis and Palestinians.
Crossing Borders (CB) started its activities for Middle East youth and educators in October 1999. It developed out of the Learning to Live Together in the Middle East project. This project started in 1994 as summer seminar that was held in Elsinore between 1994 and 1998 for Arab and Israeli educators, teachers and journalists from Egypt, Israel, Jordan, Palestine and Tunisia. CB was registered in Denmark as a non-profit NGO in 2004, and is located at IPC in Elsinore.
Crossing Borders is a non-governmental and not for profit organisation based at the International People’s College in Elsinore, Denmark with branches in Palestine, Israel and Jordan.

The primary aim of Crossing Borders is to provide impartial dialogue space and skills training for youth and educators, with special focus on the Middle East, to fully participate in the development process of their societies.
www.crossingborder.org

 

The Parents Circle
www.theparentscircle.com

It is, as far as we know, a world precedent that bereaved families, victims from both sides, embark on a joint reconciliation mission while the conflict is still active.
Consisting of several hundreds of bereaved families, half Palestinian and half Israeli, The Families Forum has played a crucial role since its inception in 1995, in spearheading a reconciliation process between Israelis and Palestinians. The Forum members have all lost immediate family members due to the violence in the region.

 

Storyteller Noa Baum
Storyteller Noa Baum, an Israeli who began a heartfelt dialogue with a Palestinian woman while living in the United States, weaves together their memories and their mothers' stories. She creates a moving testimony illuminating the complex and contradictory history and emotions that surround Jerusalem for Israelis and Palestinians alike.

www.noabaum.com   

 

Parents to 9/11 victims work for forgiveness:
When Greg was killed I thought I would never forgive the people who murdered my son, but I have come to see forgiveness as more than a word; it’s a context, a process. I don’t forgive the act, but trying to understand why someone has acted in the way he has is part of the process of forgiving. Forgiveness is being able to accept another person for being human and fallible. This help free us from bitterness and anger and allows us to work to create something positive from the tragedy and turn our grief into action.
We really never know how life will change us. The best is to be open to all ways of healing. Working for peace has kept me from becoming bitter. As Archbishop Desmond Tutu has said, “To forgive is not just to be altruistic. It is the best form of self-interest.” Forgiveness can be describes as realizing that we are unable to create a better past. Once we accept that fact, we realize that we do have the ability to create a better future. And that’s why working for peaceful solutions is so important – even necessary – for the survival of the human species.
As Martin Luther King, Jr., said, “The past is prophetic in that it asserts that wars are poor chisels for carving out peaceful tomorrows. One day we must come to see that peace is not merely a distant goal that we seek, but a means by which we arrive at that goal. We must pursue peaceful ends through peaceful means.”

www.peacefultomorrows.org

 

Jews rebuild Palestinian houses
ICAHD is a non-violent, direct-action group originally established to oppose and resist Israeli demolition of Palestinian houses in the Occupied Territories. As our activists gained direct knowledge of the brutalities of the Occupation, we expanded our resistance activities to other areas - land expropriation, settlement expansion, by-pass road construction, policies of "closure" and "separation," the wholesale uprooting of fruit and olive trees and more. The fierce repression of Palestinian efforts to "shake off" the Occupation following the latest Intifada has only added urgency to our efforts.

In addition to its effectiveness as a means of raising awareness of the workings of the Occupation, house rebuilding has proven an effective vehicle of grassroots peace-making.

www.icahd.org

 

The Danish Peace Academy
Det Danske Fredsakademi:
A lot of articles about peacemaking and non violence. And a lot of peace songs to download. Look and listen! This web has many thousands visitors from all over the world every day.
www.fredsakademiet.dk

 

Peace One Day

Dear Friends

I founded Peace One Day in 1999 to document my efforts to create an annual day of global ceasefire and non-violence with a fixed calendar date. In 2001, POD achieved its primary objective. United Nations General Assembly resolution (A/Res/55/282) was unanimously adopted by UN member states, formally establishing an annual day of global ceasefire and non-violence on the UN International Day of Peace, fixed in the global calendar on 21 September – Peace Day.
With thanks and best wishes

In peace

Jeremy Gilley
www.peaceoneday.org

 

The Worldwide Forgiveness Alliance
As storytellers for peace we are part of a worldwide movement! The Worldwide Forgiveness Alliance is a typical example of what is going on – totally ignored by the mass media…

http://www.forgivenessday.org/

The Worldwide Forgiveness Alliance is a non-profit, tax exempt educational foundation dedicated to evoking the healing power of forgiveness worldwide. As an essential part of that mission we are also seeking to establish the first global holiday, International Forgiveness Day, celebrated on the first Sunday of every August (August 5, 2007).

 

World Peace Clowns
At a workshop I said to Patch: “Give me a hug!” And Patch Adams gave me a hug. It was the best hug I ever got!

Patch Adams tour of Russia
The healing through humour tour of Russian hospitals and orphanages.

We are a sort of grassroots, impromptu International Clown Troupe that believes where ever there is a hardship or disaster, SEND IN THE CLOWNS.
We are taking off for Russia with clown, activist, physician, and founder of GESUNDHEIT! INSTITUTE  PATCH ADAMS MD (Played by ROBIN WILLIAMS in movie called Patch Adams MD)
On this annual tour of Russia there will be more than 35 clowns gathering from all over the World to bring hugs and laughter to children in orphanages and hospitals.
YOUR DONATION IS NEEDED TO HELP SOME OF THESE CLOWNS ATTEND THIS CAUSE
And we are so thankful for your donation that we will send you a clown nose of your own.
All clowns involved in this group are not paid for their services, they are donating their time.

 

World Laughter Movement for Peace
Laughter yoga exercises are very good for warming up an audience! It opens your hearts. I have had the pleasure to be trained by dr. Madan Katari, who founded the first laughter club in Mombay. The laughter movement he founded is movement for peace and forgiveness.
www.worldlaughtertour.com

We promote a worldwide movement for health, happiness and peace. We encourage everyone to tap into the benefits of positive laughter & humour, which are natural pathways to mind-body, mental & physical health.
PLUS, we teach Good-Hearted Living(tm), a method that changes attitudes:

From tuning in to the negative to tuning in to the positive;

From rigid, intensional (black/white) thinking to flexible, extensional thinking;

From self pity to gratitude;

From selfishness to kindness;

From harboring resentments to compassion and forgiveness;

From guilt and stress to joy, pleasure and relaxation. 

 

The laughter movement I Denmark: check out www.latterinstituttet.dk

 

TFF 
The Transnational Foundation for Peace and Future Research
Jan Oberg, Leader of the TFF, is a very hardworking and inspiring peace researcher  He and the associates of the TFF have, over the last 20 years, truly put a lot of little sticks in the wheel of hate and revenge!
"Created in 1986, TFF is an independent think tank, a global network and a homepage for peace by peaceful means. It inspires a passion for peace from the grassroots to the corridors of power."

www.transnational.org

 

Links from TFF: Reconciliation, Truth and Forgiveness
Bemærk, der er to sider fra Danmark, Mandela Center og Tilgivelse.dk

Der er et par gentagelser i forhold til ovenstående.

American Friends Service Committee - Quaker reconciliation projects around the world

Campaign for Forgiveness Research - John Templeton Foundation, USA

Centre for the Study of Violence and Reconciliation, South Africa

Centre for Study of Forgiveness and Reconciliation, Coventry

Fellowship of Reconciliation, USA

Forgiveness Web - comprehensive

Hawaii Forgiveness Project

INCORE guide to Internet resources

Institute for Justice and Reconciliation, South Africa

International Center for Transnational Justice

International Forgiveness Institute, USA

John Templeton Foundation - on reconciliation, USA

Mandela Center Danmark

New Conversations - Forgiveness resources

Reconciliation Australia

Reconciliation Resource Network of IDEA, Sweden

Revisiting Vietnam: features - AmericanRadioworks

South Africa's Truth and Reconciliation Commission

Tilgivelse, Denmark

Truth Commissions - bibliography

Truth Commissions - Conflict Research Consortium

Truth Commissions - strategic choices in designing them

Truth Commissions worldwide - USIP with supporting documents

 

 

 

 
   

 

 

 

www.tilgivelse.dk - Copyright © Karsten Mathiasen 2005