Forside


Formål


Indhold


Styring og økonomi


Indlæg og Dialog


Links


Arbejdsgruppe og rådgivningspanel


Kontakt
 
Indhold
 

 

1.0

Grundlæggende arbejdshypotese:
Mennesket er født godt

2.0-5.0 Arbejde med udvikling af database med referencer til underbygning af arbejdshypotesen.

Hvad betyder det at indføre tilgivelse som et generelt samfundsmæssigt princip? Tilgivelse kan ikke ”vedtages” ligeså lidt som forelskelse kan fremtvinges. Vi kan kun opfordre til at flere og flere lader vrede og had forlade sindet og lader tilgivelse og forsoning komme ind.

I databasen samles alle referencer om tilgivelse. Vi skal simpelthen samle alle tilgængelige oplysninger om erfaringer med tilgivelse og forsoning. Referencerne inddeles i følgende hovedgrupper:
 

2.1 Baggrundsmateriale for oprettelsen af tilgivelse.dk

2.1.1 Historiefortælling som metode i arbejdet for fred, forsoning og tilgivelse (herunder 2.1.1.2 Oversigt over historier og 2.1.1.3 Historiefortællere).
2.1.1.4 Helbredende historier.
2.1.1.5 Personlige historier om tilgivelse (Eksempler).

2.2.0 Definition af folkedrab.

2.2.1 Forsoning efterlyses

2.2.2 Tilgivelse efter folkedrab

2.2.3 Sultens folkedrab.

2.3.1 Tilgivelse og forsoning set fra Japan (Atombomber), 2.3.2 Tibet (National Undertrykkelse), 2.3.3 Sydafrika (Apartheid), 2.3.4 Vietnam, 2.3.5 Ex-Jugoslavien (Krig og Borgerkrig), 2.3.6 Armenien, Bosnien, Cambodja, Holocaust, Irak, Rwanda, Stalinismen, (Folkedrab), 2.3.7 Indianere og 2.3.8 Aboriginals (Etnisk Udrensning) – Flere punkter tilføjes

2.3.9 Tilgivelse af slaveri. Specielt Dansk Vestindien.

2.4 De store helte Deres liv og deres svar på vores problemer med tilgivelse og forsoning i dag. 2.4.1 Frans af Assisi, 2.4.2 Mahatma Ghandi, 2.4.3 Martin Luther King, 2.4.4 Dalai Lama, 2.4.5 Nelson Mandela, 2.4.6 Desmond Tutu, 2.4.7 Ahmed Abdullah (Gaza), 2.4.8 Gonzalo Vargas (Chile), 2.4.9 Flere helte

2.5 Tilgivelse, forsoning og tolerance set ud fra forskellige religioner. 2.5.1 Kristendom 2.5.2 Islam 2.5.3 Buddhisme 2.5.4 Jødedom 2.5.5 Andre religioner

2.6 Skønlitteraturens behandling af tilgivelse og forsoning. Fra de islandske sagaer til Gunnar Gunnarson.

2.7 Tilgivelse i terapeutisk arbejde. Samling af ”øvelser i tilgivelse”

2.8 Hvilke kurser og undervisningstilbud findes der p.t. i tilgivelsesprocesser, mægling –mediation- og forsoning? Links:

2.9 Latter og tilgivelse

3.0

Forsoning - Debat - Litteratur - Saire

3.0 Forsoning efter Den såkaldte krig mod terror.

3.1 Debatforum til indkredsning af begrebet ”tilgivelse” historisk, kulturelt og filosofisk. Forståelse af de psykologiske mekanismer. Iagttagelse – ”behandling” – handling. Klik i menuen til venstre for aktuelle debatindlæg eller klik her for at se et udvalg af indlæggene.

3.2 Litteratur og artikler.

3.3 Satire

4.0

Implementering og organisationer
4.0 – 4.5 Implementering - fra tanke til praksis.

4.0 Hvordan kan tilgivelse indgå som noget naturligt i du/jeg relationer.

4.1 Hvordan kan tilgivelse indgå som noget naturligt i familien.

4.2 Hvordan kan tilgivelse indgå som noget naturligt i børneinstitutioner og skoler. Indlæring af empati. Mobbefri skole starter i børnehaven.

4.3 Hvordan kan tilgivelse indgå som noget naturligt i organisationer og virksomheder. Antistress. Tale pænt. Medindflydelse.

4.4 Hvordan kan tilgivelse og forsoning indgå som noget naturligt i mellemstatslige relationer. Gældsmoratorium for Ulande. Selvfølgelig eftergiver de kristne nationer de fattige lande deres gæld! Forsoning starter på græsrodsniveau. (F.eks. Armenien/Tyrkiet – Kina/Japan)

4.5 At gøre noget i samfundet: Skab et Danmark vi kan være bekendt.

4.6 Fredsorganisationer

4.7 Faxe Fredsgruppe, Fredsfolket

5.0

Bevægelse for tilgivelse
5.0 Er det nu, at tiden er inde til at agitere for en bevægelse for tilgivelse? Svaret er JA! – Tænketank For Tilgivelse skal støtte oprettelse af tilgivelsesgrupper som basisgrupper i boligområder, institutioner og skoler, virksomheder og organisationer. (Det vil måske være taktisk klogt at kalde sådan en gruppe ”anti-stress-basisgruppe” Det relaterer til noget moderne, noget alle kender til…) Tænketank For Tilgivelse skal støtte alle mulige kulturformer, hvor tilgivelse indgår som tema. Hvordan? Det vil tiden vise….

SOLIDARITETSARBEJDE med grupper og personer, der gør en indsats for tilgivelse. Eksempel: En meget stor del af vores bestræbelser i 2004 gik på at støtte Ahmed Abdullahs skole i Gaza. (Vi samlede 34.000 kr ind.)

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
   

 

 

 

www.tilgivelse.dk - Copyright © Karsten Mathiasen 2005