Forside


Formål


Indhold


Styring og økonomi


Indlæg og Dialog


Links


Arbejdsgruppe og rådgivningspanel


Kontakt
 
4.5

Skab et samfund vi kan være bekendt

 

Forestil dig at der er titusindvis af mennesker, der arbejder for en menneskeliggørelse af det politiske system….

Forestil dig, at de melder sig ind i alle forskellige politiske partier….

Tror du, det ville kunne mærkes?
Tror du, det bliver kedeligt?

Af Karsten Mathiasen

 

Jeg har i mange år haft en utopi om, at der opstod en bevægelse af folk, som ville noget andet og bedre end det, der normalt gøres på Christiansborg. Det har i den forbindelse været opmuntrende at kvindelige folketingsmedlemmer helt på tværs af politiske partier er gået sammen og snakket og taget initiativer. Min utopi er, at sådan en bevægelse myldrer ind i alle politiske partier og gør sig gældende på en sådan måde, at niveauet bliver hævet generelt.
(Ja, undskyld, men der skal ikke så meget til….)

I vore web tider, ville det kunne sammenlignes med en ”sværm-intelligens” – en bølge på internettet, som arbejder for en bestemt god sag eller ide. I min utopi foregår det væsentlige i mødet ansigt til ansigt, mellem mennesker. Selvfølgelig med et diskussionsforum på internettet. Jeg forestiller mig ikke noget egentlig kupagtigt overfor diverse lokale partiforeninger. Jeg forestiller mig mere en enorm dialog. Alle politiske partier har noget smukt i deres programmer. Men det kan blive endnu bedre. Hvis jeg selv meldte mig ind i partiet Venstre, ville jeg arbejde for ”Liberalisme med et menneskeligt ansigt”. Der er som udgangspunkt ingen grund til at ville ændre partiernes programmer. Det er tolkningen af disse programmer, det drejer sig om. Ved blot at henvise til FN´s Charter og kristendommens krav om at den, der har to kjortler, skal dele med den der ingen har, og kravet om tilgivelse og næstekærlighed, så har vi mange gode grunde til radikale ændringer af den førte politik.

Der er allerede en bevægelse, som nyder udbredt respekt:
Skab et Danmark vi kan være bekendt med websiden:

www.socialpolitisk-forening.dk

 


Lad os afskaffe indvandrekriminaliteten

En anden opfordring kommer fra Jacob Holdt: "Lad os afskaffe indvandrerkriminaliteten". Ingen nok så hårde straffe kan standse ghettokriminalitet. En helt anderledes empatisk tilgang er stærkt påkrævet".

Jacob Holdt fortæller her om den hakkeorden der ligger bag ghettobørnenes smerte, og hvilke holdningsændringer der skal til for at fjerne kriminaliteten den giver anledning til.

 


Foreningen Oprør

www.opror.net

Foreningen Oprør blev stiftet i 2004 og har i dag ca. 700 medlemmer. Foreningen blev dannet for at forsvare ytringsfrihed og demokrati. Oprør forsvarer specielt friheden til at udføre politisk arbejde og retten til at gøre modstand mod undertrykkelse og social uretfærdighed i Danmark - og i resten af verden. Derfor er foreningen Oprør modstander af ’krigen mod terror’. I stedet opfordrer Oprør til at være kreativ og frygtløs mod frygtens politik og at fjerne kriminaliteten den giver anledning til.

 


Bed for Dansk Folkeparti

Dansk Folkeparti har siden 2001 været det mest magtfulde parti i Danmark. Jeg synes journalister burde spørge de ledende DFère om de virkelig selv tror på skræmmebillederne af "de fremmede", som de bruger til at kyse os ind i stemmeboksen og krydse af ved deres liste med.

De har talt til vores mest inhumane værdier og har sørget for at især de irakiske flygtninge har fået inhumane forhold. Jeg anbefaler at du som læser dette ber for Dansk Folkeparti, eller mediterer på, at de skal begynde at vise menneskelighed. Gå i kærlig dialog med dem! En nation kendes på hvordan man behandler de svageste.

 


Sticker set på Vesterbro (Gengivet i Politiken)

 

Jeg anbefaler disse links til de forskellige flygtninge-hjælpe-organisationer:

www.besteforældreforasyl.dk

Borgere for et anstændigt Danmark

SOS mod Racisme

Landsforeningen af Danske Flygtningevenner

Dansk Folkeempati

Komiteen Flygtninge under Jorden

Støttekredsen for Flygtninge i Fare

Ægteskab uden Grænser

Nuras venner

Alle Børns rettigheder

Foreningen til støtte for afviste irakiske asylansøgere

Amnesti-Nu

Asylret

Refugees United

 


Rune Engelbreht tar' sig kærligt af Dansk Fokeparti..

Jeg har selv oplevet den kærlige stemning i Nusrat Djahan Moskéen i Hvidovre. I julen 2008 viste Jesper 'Skideballe' sit sande sindelag ved en bandbulle mod denne tolerancens højborg! Det blev heldigvis kommenteret af Rune Engelbreht.

Dansk Folkepartis Jesper Langballe ringer julebudskabet ind ved atter at lufte sin religiøse intolerance - denne gang er det Københavns biskop Erik Norman Svendsen, som har forbrudt sig mod den tidehvervske inkvisition.
Biskoppen har takket ja til at tale i Nusrat Djahan Moskéen i Hvidovre lillejuleaften, efterfulgt af en tale om Jesus i Koranen af moskéens imam.
For Jesper Langballe er dette aldeles utilstedeligt, ja, det er velsagtens direkte blasfemisk: »Det er en grov fornægtelse af kristus, når en dansk biskop vil tale ved et arrangement, hvor en imam samtidigt taler om Jesus i Koranen. Ifølge Koranen er Jesus ikke Guds søn, men en underprofet af Muhammed, så der har Normann Svendsen intet at gøre.«

 

Læs mere:
"Langballes tidehvervske intolerance mod islam og jødedom"..

Kilde:
http://blog.politiken.dk/engelbreth/2008/12/24/langballes-tidehvervske-intolerance-mod-islam-og-joededom/

 


 

 

 
   

 

 

 

www.tilgivelse.dk - Copyright © Karsten Mathiasen 2005