Forside


Formål


Indhold


Styring og økonomi


Indlæg og Dialog


Links


Arbejdsgruppe og rådgivningspanel


Kontakt
 

Nyhed

 

Trilogi om hvordan vi skaber fred frem for terror

 

Fredsforlaget har nu bidraget med tre bøger til forståelse af hvordan vi imødekommer behovet om fred frem for terror. Bøgerne distribueres til alle boghandler via Fakse Bog & Idé. Kontakt: fbi@bogpost.dk

Den første bog er  ”Den såkaldte krig mod terror” med undertitlen: Findes der en mulighed for forsoning, eller vil vi finde os i en permanent krigstilstand? Paperback, 170 sider, A4 format, 198 kr.  December 2006

Bogen dokumenterer skinhelligheden og det kontraproduktive i nutidens korstog for demokrati, og hvordan dette korstog har sin rod i kolonitidens folkedrab mod ”de primitive vilde”. Bogen slutter af med en række anvisninger på mere aktiv  græsrods-demokratisk deltagelse som en del af løsningen af ”terrorisme-problemet” .
Jeg troede så at jeg skulle ud og holde en masse foredrag med anklager mod rustningsindustrien og dens følgagtige politikere og mediemedløbere……, men det havde jeg slet ikke lyst til, for en del af mine konklusioner er, at vi skal sætte lys på det positive vi vil opnå. Derfor har jeg fokuseret på at fortælle historier om tilgivelse og forsoning:

Den anden bog er ”Little Sticks in the Wheel of Hate and Revenge” -  Undertitlen er et citat fra min fortællerven Vigga Bro: ”Lets tell the stories, that put their little sticks in the wheel of hate and revenge” Booklet, 32 sider A4 format. 50,- kr ISBN 978-87-9207-01-2  Materialet er hentet fra www.tilgivelse.dk  Den er udgivet på  engelsk, for at få en større kontaktflade til den verdensomspændende bevægelse, som virker for tilgivelse og forsoning – en bevægelse som på underlig vis har forbigået mediernes opmærksomhed.  Jeg har været meget rundt som historiefortæller og fortælle mine historier om de mirakler der skabes gennem medfølelse, tilgivelse og forsoning for børn, unge og gamle. Og det er en langt mere positiv oplevelse end at rase over politikernes vankundskab.

Den tredje bog er ”Hvad gør vi ved terrorisme?” ISBN nr. 987-87-92070-02-9. A5 format, 92 sider. Pris i boghandel: 98,- kr

Bogen er en holdningspræget bog. Den er præget af kvækernes holdning om, at krig er en afskyelig måde at løse problemer på. Se f.eks. kvækernes holdning til Irak krigen på www.kvaekerne.dk
Min glæde var enorm stor, da kvækerne ytrede interesse for at bruge mit forlag, som udgiver af deres bog, fordi denne bog på mange måder har lignende analyser og konklusioner som min første bog. Den store styrke i kvækernes bog er, at den fokuserer på forslag som beslutningstagerne kan tage til sig, forslag som vi alle kan kræve at beslutningstagerne, uanset hvem de for tiden er, skal tage alvorligt!
Bogen kan prøvelæses på www.fredsakademiet.dk/library/eu_terrorisme.pdf

Fredsforlaget er en del af græsrodinitiativet Tænketank for Tilgivelse og Fredscentret i Hugkrogen i Faxe.  Her mødes også kontinuerligt den lokale fredsgruppe Fredsfolket. Alle aktiviteter er hidtil udelukkende sponsoreret gennem indtægter fra historiefortælling, cirkus og teltudlejning.
Se www.cirkusbelladonna.dk

Venlig hilsen Karsten Mathiasen

 


Karsten Mathiasen yderst til højre på Faxe Bogtryk.

 

 


 
   

 

 

 

www.tilgivelse.dk - Copyright © Karsten Mathiasen 2005