Karsten Mathiasen
februar 27, 2024

I årenes løb er jeg stødt på mange tilbud og forslag om terapi for tilgivelse. Det er bevislligt, at tilgivelse er godt forhelbredet, både det mentale og det fysiske helbred. Her følger en række artikler fra samlingen. Så må enhver bruge det man synes. Jeg synes jo selv, at den bedste metode er at fortælle inspirerende tilgivelses-historier og at få folk til at fortælle deres egne historier.

Clarissa Pinkola Estés´s 4 punkter

Kvinder som løber med ulve
Clarissa Pinkola Estés: L&R

Kapitel 12: Territoriet afmærkes: Grænser for raseri og tilgivelse. Det godt 30 sider lange kapitel indledes med en metaforisk fortælling om Nymånebjørnen og afsluttes med Fire trin i tilgivelse:

1. Gå fra det – lad det være i fredag
2. Bære over med det – undlade at straffe
3. Glemme det – afskære det fra hukommelsen, ikke dvæle ved det
4. Tilgive det – stryge gælden

Fortællingen om Nymånebjørnen er en dejlig historie.Louise Hay: Elsk og velsign dine regninger
Fra fra bogen ”Helbred dit liv”

Jeg må lige huske Louise Hay, ”Helbred dit liv”
”Hver gang vi er syge, må vi i vores hjerte finde ud af, hvem der er vi ikke har tilgivet.”

”Det er så nemt at forstå vores egen smerte. Men det er svært for de fleste af os at forstå, at DE, hvem det så end er, vi allermest har brug for at tilgive, også føler smerte. Det er nødvendigt, at vi forstår, at de gjorde det bedste de kunne med den forståelse, bevidsthed og viden de havde på det tidspunkt.”
”Jeg tilgiver dig , fordi du ikke var sådan som jeg ønskede, du skulle være. Jeg tilgiver dig og sætter dig fri”
(s.25)

Jeg har ikke læst Louise Hays bøger, men min søde ekskone har læst lidt op for mig. Noget af det vigtigste jeg har lært af Louise Hay, er at jeg skal tilgive mine regninger. Det er ikke lige hendes udtryk, hun taler om at velsigne sine regninger. Efter jeg er begyndt på det har jeg følt mig meget mere fri for bekymringer om, hvorvidt jeg tjener penge nok i næste måned. Når jeg skal betale min regning hos mekanikeren, siger jeg altid noget i retning af ”Det ville glæde mig helt fantastisk at komme af med nogen penge”, og mekanikeren vil sige ”Og jeg vil være helt glad for at modtage dem”. Jeg er virkelig taknemmelig for at han holder min gamle cirkusbil kørende, og når jeg viser min taknemmelighed, bliver han mere glad for at lave arbejdet.

Hemmeligheden er, at jo gladere man slipper pengene, jo nemmere kommer de igen.
I sin bog ”Livet” siger hun i sin tredje ud af 101 bekræftelser:
”Jeg er villig til at tilgive.

Hvis vi befinder os i et fængsel af selvretfærdig modvilje, kan vi ikke blive frie. Selv om vi ikke ved præcis, hvordan vi skal bære os ad med at tilgive, kan vi godt være indstillet på at tilgive. Universet vil svare på vores beredvillighed og hjælpe os med at finde vejen.
Tilgivelse af mig selv og andre frigør mig fra fortiden. Tilgivelse af mig selv er svaret på næsten ethvert problem. Tilgivelse er en gave i sig selv. Jeg tilgiver, og jeg sætter mig selv fri.”

I øvrigt deler jeg ikke alle Louise Hays holdninger.
Karsten Mathiasen10 gode råd af Victor M. Parachin, USA, præst og forfatter.

Tilgivelse er en gave
- til dig selv

Vi ved godt, det er bedst at tilgive ...
Men det kan være meget svært.

Få hjælp af disse 10 gode råd.

Da forfatteren Edwin Markham nærmede sig pensionsalderen, opdagede han, at den mand, han havde betroet sine økonomiske midler, havde sat alle pengene til. Markhams drøm om en tilværelse som velstillet pensionist forsvandt som dug for solen.
Han begyndte at gruble over uretfærdigheden og tabet. Hans vrede og bitterhed tiltog voldsomt. En dag fandt han sig selv i færd med at tegne cirkler og steger på et stykke papir i forsøg på at dulme sit indre oprør.
Til sidst konkluderede han: "Jeg må tilgive ham, og jeg vil tilgive ham." Han så igen på sine streger og skrev (frit oversat):
"Han trak en streg og skød mig ud; kætter, rebel, den dumme stud. Men kærlighed og jeg havde kløgt til at vinde; vi dannede en cirkel, hvor han er inde."
Skønt Markham skrev hundredvis af digte, blev disse ord, som han skrev under sin proces med at tilgive, de mest populære og dem, der blev husket. En kolossal kreativitet var blevet frigjort i ham i det øjeblik.
Forfattere og indviede iblandt os har længe vidst, at dét at tilgive udløser stor helbredende kraft. Præsten og forfatteren Charles Fillmore anbefalede tilgivelse som den mest effektive måde at genopbygge indre harmoni og balance på:
"Der findes en mental behandling, der med garanti kan kurere enhver sygdom i kroppen: Sæt dig en halv time hver aften og tilgiv enhver, som du har haft ond vilje eller antipati overfor", skrev han.
Mens tilgivelse altid har været en vigtig del af religion og etik, er det først for nylig, at psykologer er begyndt at opdage dens kraft som psykoterapeutisk værktøj. Fx viste tre undersøgelser, at personer, der led under tidligere uretfærdigheder (bl.a. incestofre), fik det klart bedre, da terapeuten lærte dem at tilgive.
Skønt stadigt flere rådgivere anbefaler, at vi tilgiver dem, der har såret os, finder mange det svært. Her er ti retningslinjer:

1. Uddan dig selv i tilgivelse
Ifølge ordbogen betyder tilgivelse: "At give afkald på vrede eller ønsket om at straffe; at undskylde; at se bort fra en krænkelse; at slette en gæld." Formålet med tilgivelse er altså at give slip på en smerte og komme videre i livet.
Gå på biblioteket og find bøger og artikler om tilgivelse, så du forstår forskellen mellem sund og usund tilgivelse. Fx pointerer psykologen Robert Enright, hvad sand tilgivelse ikke er:
* At glemme. Hvis du blev så såret, at det kræver tilgivelse, glemmer du ikke hændelsen.
* At undskylde eller se igennem fingre med. Det forkerte skal ikke benægtes, bagatelliseres eller retfærdiggøres.
* At forsone. Du kan tilgive krænkeren og stadig vælge ikke at genetablere forholdet.
* En svaghed. Du bliver ikke en dørmåtte eller immun over for ondskab.

2. Rens dine tanker hver dag
Hos en blomsterhandler lagde jeg engang mærke til, hvordan ejeren minutiøst fjernede små klæbende insekter fra en potteplante én for én. Skønt processen krævede flere timers koncentreret indsats, fik han befriet planten for det, der ellers ville have ødelagt dens vækst og skønhed.
Der er en nyttig lektie her til vores daglige liv. Den eneste måde, vi kan holde os selv fri for generende mentale angreb, er ved at bruge et par minutter hver dag på at rense vores tanker.
Er der nogen, der har krænket dig med hans eller hendes kommentarer? Er du blevet fornærmet i andres påhør? Undlod en ven at gøre noget for dig?
Pluk hver eneste fornærmede tanke væk fra dit sind, ligesom blomsterhandleren skaffede sig af med insekterne, der var ved at ødelægge hans smukke blomst. På denne måde forhindrer du, at en lille irritation udvikler sig til dybfølt vrede og intenst had.

3. Øv dig på de små krænkelser
For at blive en generøs tilgiver af alvorlige krænkelser skulle du øve dig i at tilgive de lette. Tilgiv øjeblikkeligt de små fejl, du udsættes for fra fremmede - en ubehøvlet ekspedient, en fræk medtrafikant, en læge der lader dig vente i en evighed osv.
Brug disse hændelser som træning og forberedelse til den sværere opgave med at tilgive alvorlige krænkelser.

4. Se på ordet "burde" i dine tanker
Tilgivelse er langt lettere, når du opgiver de irrationelle forestillinger, der nærer dine frustrationer, din vrede og fjendtlighed: forventningen om, at andre mennesker altid vil handle sådan, som du ønsker det. Pas på de mange "burde" i tanker og tale:
* Han burde ikke have gjort dette mod mig.
* Hun burde ikke opføre sig på den måde.
* Min datter burde have vidst bedre.
* Min søn burde være mere opmærksom mod mig.
* Jeg har arbejdet hårdt og burde være blevet belønnet.
Når som helst du støder på ordet "burde" i dine tanker eller din tale, så stop op. Sig til dig selv, at det er urealistisk at forvente, at folk altid opfører sig pænt over for dig. Husk dig selv på, at ingen er ufejlbarlig.

5. Forstå at vrede kræver en høj pris
"At bære nag tapper for mental, følelsesmæssig og fysisk energi. Det besætter dig, gør dig vred og nedtrykt", siger psykologen Barry Lubetkin og fortsætter:
"Der er en stærk sammenhæng mellem vrede og et bredt spekter af lidelser: kroniske maveproblemer, hjerteproblemer, hudsygdomme m.fl. Der er ingen tvivl om, at jo mere vrede vi føler indeni, des mere stresses vi."
Når som helst en fjendtlig eller hadefuld tanke dukker op i dit sind, prøv da at være helt bevidst om den skade, vreden kan påføre dig - endog gøre dig syg. Lad denne viden motivere dig yderligere til at tilgive og give slip.

6. Husk: Manglende tilgivelse giver andre magt over dig
Ved at tilbageholde tilgivelse og give næring til vrede tillader du i virkeligheden en anden person at have kontrol over dit velbefindende. Det er altid en fejltagelse at lade sådanne negative følelser påvirke dit liv. Tilgiv, og du vil blive i stand til styre dit liv mod positive tanker og handlinger.
Et godt eksempel herpå var Booker T. Washington - en frigivet slave, der startede i dyb fattigdom og måtte arbejde allerede som niårig. I stedet for at blive bitter og se sig selv som offer, arbejdede han hårdt. Han blev pedel, fik en uddannelse, blev lærer ved et af de første afrikansk-amerikanske universiteter og grundlagde Tuskegee Institute i Alabama.
Hans livslange motto var: "Jeg vil aldrig tillade nogen at nedgøre min sjæl ved at få mig til at hade ham."

7. Erkend at nag breder sig
Når du ikke kan tilgive en person, kan det brede sig som ringe i vandet og påvirke din familie og dine venner negativt. En kvinde skrev til en brevkasse:
"Jeg har noget at sige til de mange familier, hvis liv påvirkes af skilsmisse. En utilgivende og bitter person, der ikke har sluppet sin modvilje, kan forgifte en hel familie og spolere ferie og fritid for alle. Jeg ved det. For jeg var sådan."
Hun forklarede, hvordan hun ikke kunne tilgive sin tidligere mand og hans nye kone, og hvordan hendes børn led under hendes bitterhed. "En dag efter et meget hårdt udbrud lagde jeg mærke til smerten i mine børns ansigter. Jeg bad i mit indre om styrke til at forandre mig, så jeg kunne holde op med at såre dem, jeg elskede højest."
Skønt det var svært for brevskriveren at tilgive, gennemførte hun det og skrev: "Jeg har fået fred i mit hjerte, og mine børn er lykkelige. De kan nu nyde begge hjem."
Tilgivelse er en gratis gave, som du kan give dig selv og din familie.

8. Begrav dit nag - bogstaveligt
Skriv et brev til den person, som har krænket dig, men send det ikke. Udtryk helt klart og ærligt, hvad du føler, og hvorfor denne persons adfærd sårede dig og gjorde dig vred. Afslut med det klare budskab, at du har tilgivet. Begrav derefter brevet i en potteplante eller ude i din have.
Dette er en kraftfuld symbolsk øvelse, som mange har fået stor hjælp af.

9. Prøv her-og-nu-tilgivelse
Lewis Smedes, professor i etik og forfatter til Forgive and Forget, fortæller om sit raseri mod en kleppert af en politibetjent, der brutalt havde angrebet hans mere spinkle søn og bagefter anklaget denne for opsætsighed mod ordensmagten.
Selvom anklagen hurtigt blev afvist, kunne Smedes ikke slippe sin vrede og fjendtlighed. Men han erkendte, at de intense følelser påførte ham selv en krise, og at han måtte finde en måde at tilgive på.
"Jeg prøvede en teknik, som var i modstrid med hele mit temperament. Jeg tænkte på, hvordan en katolsk præst giver øjeblikkelig syndsforladelse til den angrende i skriftestolen. Og jeg besluttede at give politibetjenten syndsforladelse. 'I Guds navn tilgiver jeg dig hermed - gå bort i fred' sagde jeg højt mindst seks gange. Det virkede godt nok til, at jeg kunne komme videre. Jeg følte mig frigjort for flere tommer af had."

10. Husk altid: Tilgivelse er en gave, du giver dig selv
En tidligere fange i en koncentrationslejr besøgte en ven, som havde delt skæbne med ham.
"Har du tilgivet nazisterne?", spurgte han sin ven.
"Ja!", svarede vennen.
"Det har jeg ikke. Jeg er stadig besat af had til dem", sagde den anden.
"I så fald", sagde vennen stille, "er du stadig deres fange."
Historien understreger dette vigtige faktum: Dybest set er tilgivelse en gave, du giver dig selv. Bitterhed og vrede holder dig følelsesmæssigt indespærret. Tilgivelse gør dig fri.

Victor M. Parachin, USA, er præst og forfatter.
Omvendt "Øje for øje"
De personer, der selv har oplevet at blive tilgivet i alvorlige situationer, er dem, der senere er mest villige til at tilgive andre. Det viser en ny fransk undersøgelse blandt i alt 322 mennesker i Congo og Frankrig.
Undersøgelsen viser også, at især kultur og religion afgør, hvor tilbøjelig man er til at tilgive, idet congoleserne tilgiver mere end franskmændene, og de religiøse tilgiver mere end de ikke-religiøse. Måske afspejler det sidste dog ikke ægte tilgivelse, men lydighed over for et religiøst bud.
I mindre grad er alder, uddannelse og køn afgørende. Ældre og bedre uddannede tilgiver lidt mere, og i Frankrig gælder dette også kvinderne i forhold til mændene.
Kilde: Forsknings-nyt fra psykologien

Sundt for din krop
I en ny hollandsk undersøgelse blev 72 yngre mænd og kvinder delt i to grupper ved lodtrækning. Personerne i begge grupper blev bedt om at genopleve situationer, hvor de var blevet meget sårede eller forulempede. Den ene gruppe blev derefter bedt om at reagere med forståelse og tilgivelse, den anden med ærgrelse og hævngerrighed.
Muskelspændinger, puls og blodtryk måltes undervejs. Der sås to-tre gange kraftigere stigninger hos hævngerrighedsgruppen end hos tilgivelsesfolkene.
Tilgivelse er altså (også) sundt for vores krop, konkluderer forskerne.
Kilde: Forsknings-nyt fra psykologien
Gengivet med tilladelse fra Nyt Aspekt - tidsskrift for sind-krop-ånd, www.nytaspekt.dk.

Tilgivelse med latter yoga
af Victor M. Parachin, USA, præst og forfatter.

Jeg har eksperimenteret med en at kombinere latteryoga og ”kvajehistorier” og fundet det utroligt befriende. Latterklubbernes grundlægger, Madan Katari har sagt at ”forgiveness i the spirit of laughter”. Han har givet mig lov til at citere et kapitel fra hans bog ”Laughter for no reason”
Madans web er: www.laughteryoga.org

I øvrigt vil jeg gerne anbefale Hanne Gottlieb som den sødeste, mest kærlige og dygtigste latterinstruktør i Danmark. Se hendes web: www.latterinstituttet.dk
Karsten Mathiasen

Tilgivelse med latter yoga
af Victor M. Parachin, USA, præst og forfatter.

Jeg har eksperimenteret med en at kombinere latteryoga og ”kvajehistorier” og fundet det utroligt befriende. Latterklubbernes grundlægger, Madan Katari har sagt at ”forgiveness i the spirit of laughter”. Han har givet mig lov til at citere et kapitel fra hans bog ”Laughter for no reason”
Madans web er: www.laughteryoga.org

I øvrigt vil jeg gerne anbefale Hanne Gottlieb som den sødeste, mest kærlige og dygtigste latterinstruktør i Danmark. Se hendes web: www.latterinstituttet.dk
Karsten MathiasenTilgivelsens væsen af Gerald D. Jampolsky (1925-2020)

Det lader til at Jerry Jampolsky var en stor igangsætter med
Center for Attitudinal Healing
33, Buchannan Drive,
Sausalito,
CA 94965
Telefon (001) 415 331 6161 Fax. (001) 415 331 4545

Jeg bringer her en korrespondence med Gitte Meldgård og hendes artikel om Jamposky:

Indledning til Gitte Meldgårds artikel. Korrespondance januar 2004.
Jeg fandt Gittes artikel på Google og gengiver en lille korrespondence med med hende – fordi jeg simpelthen ikke kan finde ud af at redigere i det….
Karsten

Kære Gitte
Må jeg bringe din artikel om Tilgivelse på min hjemmeside www.gavtyvehistorier.dk/tilgivelse ?
Jeg har flere rigtig gode artikler, som forskellige forfattere er meget glade for at jeg hjælper med at formidle videre.
Jeg er meget enig i dit synspunkt om tilgivelse og balance.
Det materiale, jeg har på min side nu er rent foreløbigt. Jeg skal også lave en engelsk version.
Jeg lever af at være gøgler. Der er noget, som hedder "gøglersind", og det at arbejde med tilgivelse, er en del af mit gøglersind.
Jeg kan fortælle dig, at jeg har tilgivet mig selv alt....
Kærlig hilsen Karsten


Kære Karsten

Dejligt initiativ, du tager med hele tilgivelsesprojektet. Du må meget gerne bringe min artikel på din hjemmeside, for jeg kan fornemme, når jeg læser din side, at vi er helt på bølgelængde.

Jeg er ikke medlem af folkekirken, men jeg er til en vis grad enig med den præst, som har kommenteret dit projekt. Jeg tror på, at vi bedst forandrer verden ved at begynde hos os selv på det personlige plan (Gud har allerede tilgivet os ALLE for ALT, så den del skulle være "på plads"). Når vi tilgiver os selv kan vi tilgive vores nærmeste, og det skaber følelsesmæssig ro i familierne. Denne ro forplanter sig ud i samfundet, når samfundet (i den sidste ende) består at individer, som har opnået indre fred med sig selv og sine nærmeste. Altså en samfundsforandring som går nedefra-og-op. På den anden side har du ret i, at vi også skal tilgive hinanden på det nationale/internationale plan for at skabe fred i verden, men det er min erfaring, at det er nemmere at deltage i en fredsdemonstration eller lign., end det faktisk er at tilgive sig selv og sine nærmeste. Det er efter min mening vigtigt, at vi hver især tager vores eget liv op til revision, før vi forholder os til, hvad vi mener, andre burde gøre. Hvis man ser energimæssigt på det her, handler det om at skabe en høj vibration af fred og harmoni i sit eget energisystem og denne vibration vil derefter sprede sig som ringe i vandet, når man går ud i verden med den; sådan arbejder energi simpelthen.

Nå, men for at vende tilbage til udgangspunktet, så er det et skønt initiativ, du tager, og TAK fordi du viser mig den tillid at bruge min artikel som led i dit projekt. Pøj pøj med det hele.

Kærlige hilsner fra Gitte

Kære Gitte.
Tak for dit hurtige svar! Må jeg osse citere fra det brev, du skriver til mig?
Jeg har osse virkelig erkendt nogen ting om, at tilgive sig selv. Mit tilgivelsesprojekt lå helt stille udadtil i næsten to år, hvor jeg skulle komme mig ovenpå en skilsmisse. Gennem min krise kom jeg til at få større indsigter, først og fremmest at selvtilgivelse er det vigtigste, så breder det sig som du skriver.
Tak fordi du er til.
Kærlig hilsen Karsten

Kære Karsten
Ja, jeg tænkte nok, at du havde personlige erfaringer med tilgivelse, man kan mærke i din tilgang, at du ved, hvad du taler om. Det var da også (som det fremgår en lille smule af min artikel) en personlig krise, der fik mig igang med tilgivelsesarbejdet. Du må gerne citere fra mit brev. Det bliver spændende at se, hvad der kommer ud af dit engagement. Held og lykke...!!!!
Kærlige hilsner fra Gitte

Tilgivelse er den rene selvhealing
Da jeg var på Hawaii i efteråret 2002, fandt jeg i en kæmpemæssig boghandel en lillebitte bog med titlen ”Forgiveness – the greatest healer of all” af Gerald G. Jampolsky, Beyond Words 1999 (jeg er netop nu, hvor jeg har færdiggjort artiklen, blevet opmærksom på, at bogen findes på dansk hos Borgen i et begrænset oplag med titlen "Tilgivelsens væsen"). Gerald Jampolsky er født i 1925. Han har i en periode var afhængig af alkohol. I de seneste 25 år har han sammen med sin kone drevet ”Center for Attitudinal Healing” i Californien. Hans indgangsvinkel til fænomenet tilgivelse er således en lang proces, som afspejler den spirituelle udvikling, som han selv har gennemgået. Jampolsky er inspireret af principperne i”Kursus i mirakler” i sin søgen efter indre fred som en måde at skabe sand helbredelse og healing.
Forordet til bogen er skrevet af forfatteren til ”Guddommelige samtaler” Neale Donald Walsh. Han omtaler bogen meget rosende og skriver desuden, at ingen vil få denne bog i hånden ved et tilfælde. Han beskriver, at én af måderne at få fat i den på er ved, at den nærmest af sig selv falder ud i hænderne på én hos boghandlen. Det skete for mig. Af alle de mange tusinde bøger, der var at vælge imellem, faldt netop denne lille bog ud i hænderne på mig. Og hvorfor så det? Fordi jeg på det tidspunkt gik og bøvlede med mig selv og tilgivelse – ikke tilgivelse af andre men tilgivelse af mig selv for en dumhed, som jeg havde begået sidst på sommeren 2002. Ét af de der tilfælde hvor jeg af hele mit hjerte ønskede, at jeg kunne tage mine ord i mig igen, og hvor en formuleret og oprigtigt ment undskyldning til det menneske, jeg havde dømt, ikke fjernede den dårlige smag i munden. Jeg blev ved med at pine og plage mig selv med dårlig samvittighed.
Siden jeg købte og læste bogen på Hawaii, har den rumsteret i mit system, og jeg har hele tiden haft lyst til at dele bogens budskaber med andre, fordi den hjalp mig selv så godt til at komme videre og slippe den dårlige samvittighed. Jeg bliver mere og mere optaget af, hvordan vi kan leve en spirituel livsindstilling ud i vores almindelige hverdagsliv med hinanden. Jeg har læst og læst om de her ting, og jeg bilder mig da også ind, at jeg har fattet nogle vigtige pointer og taget nogle radikale valg i mit liv, men jeg længes efter at se den spirituelle livsindstilling gennemsyre menneskers liv. Da jeg begyndte at interessere mig for fænomenet tilgivelse, var min første reaktion, at her var der igen tale om en masse ord og ikke konkret handling. Men jeg blev klogere. Tilgivelse ER en aktiv handling, og det er ovenikøbet en spirituel aktiv handling, som forudsætter et valg, en vilje og en beslutning om at tage ansvar for sit eget liv og sin egen lykke.
Denne artikel er mit forsøg på at gengive nogle af Jambolskys pointer skrevet i mit danske sprog og krydret med mine egne erfaringer og min egen viden om healing og tilgivelse.

At være lykkelig......
Overvej den mulighed, at vi menneskers naturlige tilstand er at være lykkelig. At essensen i en menneskelig tilværelse er at føle kærlighed. Dette synspunkt forudsætter dét livssyn, at vi i virkeligheden alle er kærlige åndelige energivæsner, som kun for en stund har taget bolig i vores aktuelle fysiske krop. Følelsen af lykke og kærlighed er hele tiden med os som vores åndelige del, men som mennesker er vi blevet tilbøjelige til ikke at lytte indad men i stedet at søge lykken udenfor os selv, selvfølgelig fordi vi tror, at det er der, den findes. Vi leder efter lykken gennem en jagt efter penge og materielle goder. I denne tid er medierne her i Danmark næsten dagligt omkring problemstillinger, som handler om stress, om øget medicinforbrug, om børn med behov for særlige indsatser osv. osv. Alt sammen symptomer på, at vi jager rundt for at kunne tilfredsstille en række ydre behov og ikke får prioriteret stille tid til eftertanke og til at lytte indad.
Da jeg i 2001 sagde mit faste og godt betalte arbejde som seminarielærer op uden at have et alternativ, blev det omtalt i den lokale avis her i Nordjylland. Artiklen afstedkom en sand storm af henvendelser fra mennesker, som ville høre, hvordan søren jeg havde fået taget mig sammen til at stå af ræset. Dengang kunne jeg bare svare, at det virkede som det eneste rigtige for mig. I dag - to år efter - ved jeg meget mere om, hvad det vil sige at handle på en indre melding. Hvordan man kan lade sit energisystem stige i vibrationsfrekvens (det der også hedder at ascendere), så man smelter mere og mere sammen med sit Højere Selv eller sin åndelige dimension og ad den vej få en meget bedre adgang til den del af sig selv, som hele tiden er lykkelig og som hele tiden føler kærlighed og som kender planen med den aktuelle inkarnation. Det var her - fra min åndelige dimension eller mit Højere Selv – at jeg fik inspirationen til at omlægge mit liv og kraften eller modet til at tage ansvaret for min egen lykke.
Beslutningen om at lade sit energisystem stige i frekvens kan træffes både bevidst og ubevidst. Nogle begynder at få mystiske og uforklarlige symptomer, som kan være tegn på, at både energisystemet og kroppen er ved at stige i frekvens, uden man oplever at have taget en beslutning om det. Andre er søgende via en indre drivkraft, som fortæller dem, at de trænger til et større handlerum eller en større bevægelsesfrihed, at der er mere til livet, end de oplever lige nu osv. osv., og disse mennesker finder oftest selv frem til en behandlingsform, som kan hjælpe dem videre. I vores aktuelle tid på Jorden opfordres vi fra den åndelige side til at tage imod den hjælp, de kan give os med at hæve vores energisystems vibrationsfrekvens, så vi smelter sammen med vores Højere Selv. Der er mange måder at hæve sin frekvens på, og man vælger selv sin egen metode og eventuelle behandlingsform, men der er ingen tvivl om, at den altid vil være funderet i et samarbejde med den åndelige verden. Jeg fandt selv frem til healingsformen auraændring som min ideelle metode, og det er også denne form for healing, som jeg tilbyder klienter i dag. Auraændring er en effektiv hjælp til at få lyst til at tage ansvaret for sig selv og sit liv, fordi man får så direkte en kontakt til sin egen åndelige dimension.
Med al mulig fare for at komme til at lyde barsk og hjerteløs er min holdning i dag, at mange af os mennesker netop ikke tager ansvaret for vores egen lykke på os – og det forhindrer os i at være lykkelige. Der er så mange fristelser til at lægge sin egen manglende lykke udenfor sig selv, som både kan handle om mangel på materielle goder, mangel på penge, mangel på et ordentligt helbred og mangel på kærlige relationer. Der var et interessant indslag i TV for nylig, hvor man spurgte en række lottomillionærer, hvordan den store gevinst havde gjort dem mere lykkelige? De fleste kunne ikke svare på spørgsmålet, fordi de ikke kunne mærke nogen forskel. De kunne godt se bilen i garagen, se billederne fra rejsen, se at gælden var væk osv., men de mærkede ikke nogen større indre lykkefølelse. Jambolsky siger lidt humoristisk, at vores EGO vil have os til at tro på, at ”anyone who doesn’t think that money can buy happiness doesn’t know where to shop”. Disse lottomillionærer vidste såmænd godt, hvor de skulle shoppe, men de mærkede åbenbart ikke den indre happiness ved at shoppe.
Jeg er helt enig med Jambolsky i, at det er én del af os, som vi for min skyld godt kan kalde egoet, som får lov at styre for meget, mens en anden del af os, som ikke råber helt så højt, nemlig vores åndelige del, ikke får ret meget opmærksomhed. Egoet fortæller os igen og igen, at verden er et unfair sted at opholde sig, og at vi bliver ofre i et eller andet spil, hvis vi ikke er konstant opmærksomme. Egoet er den perfekte fejlfinder og inspirerer os til at være på udkig efter den skyldige eller ansvarlige person, når noget går galt. Egoet har tendens til at dømme andre og beklage sig over andres måder at forvalte livet på. Egoet er helt tilfreds med alle disse overbevisninger, fordi de overlader vores styrke til egoet og fjerner vores styrke fra vores indre åndelige kraft, som er egoets værste fjende. Den kraft som giver liv til oplevelsen af kærlighed, lykke og et fredfyldt sind, og som i virkeligheden er meget meget stærkere end egoet.
Heldigvis er miraklernes tid ikke forbi. For mig var det et mirakel at få kontakt med min åndelige styrke, men det var også på mirakelplan at opleve kraften i den forvandlingsproces, som ægte tilgivelse sætter i gang. Som med ét hjerteslag kan man ved at skifte perspektiv transformere sit syn på sig selv og sin egen lykke. Det er simpelthen et spørgsmål om at tage et valg. At vælge at tage sin åndelige essens til sig, lukke af for egoets kværnen og stoppe søgeprocessen efter andre mennesker eller omstændigheder som forklaringen på sit eget ubehag eller sin egen manglende lykke. Det kan man ikke gøre alene, men miraklet består netop i, at man heller ikke er alene om det. Der er så meget hjælp at hente i den åndelige verden, når først man har taget valget og bedt om vejledning til at finde og smelte sammen med sin egen åndelige essens. Hver gang et menneske tager dette valg, er der fest og glade dage på den anden side; de står i kø for at hjælpe os med den stigning i vibration, som betyder, at vi smelter sammen med vores eget Højere Selv. Denne sammensmeltning er både en forudsætning for og en konsekvens af det tilgivende arbejde, som fører frem mod en indre følelse af lykke og kærlighed. Beslutningen om at tilgive sig selv eller et andet menneske er et klart signal til den åndelige verden om, at man er klar til at samarbejde om yderligere sammensmeltning.

Hvad er tilgivelse?
Set fra et åndeligt perspektiv består tilgivelse af villigheden til at give slip på fortiden og fortidens begivenheder. Det er en beslutning om ikke længere at tillade sig selv at lide under fortidige begivenheder. Det er et valg om ikke længere at finde værdi i at fastholde vrede og had og derfor give slip på ønsket om at såre eller straffe andre eller sig selv på grund af noget som allerede befinder sig i fortiden. Det er villigheden til at se andre mennesker og sig selv som kærlige åndelige væsner. Det er valget om at føle kærlighed, ømhed og omsorgsfuldhed.
Når nu målet for tilgivelsesarbejdet er så smukt, kan man undre sig over, at det er så svært at gøre det nødvendige arbejde. For mig at se er tilgivelse en åndelig aktivitet, som forudsætter, at man er villig til at samarbejde med den åndelige verden. Og ikke nok med det. Man skal samarbejde med den åndelige verden ud fra en grundindstilling om eget ansvar for eget liv. Det giver ikke den store effekt at bede sin religions Gud om at tilgive sig selv eller andre, for Gud har allerede tilgivet os alle alt. Det vi mangler er, at vi mennesker tilgiver os selv og hinanden og handler på denne tilgivelse. Det er OS, der skal være aktive. Uanset hvilken religion, man bekender sig til, kan Gud ikke skabe en bedre og mere kærlighedsfyldt planet, det bliver vi mennesker nødt til at gøre, da det er os, som er inkarneret i fysisk form, som ligger inde med handlekraften. Hvis vi ønsker at balancere og stabilisere vores planet, må vi hver især tage et ansvar for at skabe adgang til det sted i hjertet, hvor freden og kærligheden bor. Og adgangskoden hedder bl. a. tilgivelse.

De tyve vigtigste grunde til, at vi ikke tilgiver
Jambolsky opstiller tyve overbevisninger, som gør det svært for os mennesker at tilgive. Jeg har valgt at gengive dem her, da de kan fungere som stof til eftertanke. De tyve overbevisninger er alle et udtryk for egoets stemme, som det kan tage tid at lære at adskille fra hjertets stemme. Egoets ”gode råd” efterlader os med en følelse af frygt og konflikt, mens hjertets stemme efterlader os med en følelse af fred. Egoet giver os utallige grunde til ikke at tilgive og egoet skjuler det faktum, at hvis vi ikke tilgiver, bliver vi selv dem som lider og mister følelsen af fred. Vi skal altså i den sidste ende tilgive et andet menneske for vores eget velbefindendes skyld. Her følger egoets overbevisninger:

* Denne person sårer dig virkelig og fortjener derfor din vrede og tilbagetrækningen af din kærlighed og andre former for straf.

* Lad være med at være dum. Hvis du tilgiver denne person vil han/hun bare gøre det samme om og om igen.

* Du er svag, hvis du tilgiver.

* Hvis du tilgiver denne person, er det det samme, som at gøre ham/hende rigtig og dig selv forkert.

* Kun et menneske med meget lavt selvværd ville så meget som overveje at tilgive denne person.

* Når du ikke tilgiver, bevarer du kontrollen over den anden person, og kontrol er den bedste måde at føle sig tryg på.

* Den bedste måde at holde afstand mellem dig selv og den person, som sårede dig, er ved aldrig at tilgive ham/hende.

* Vær tilbageholdende med din tilgivelse, da det er en god måde at få din hævn på.

* Tilbageholdelse af din tilgivelse giver dig magt over den person, som har såret dig.

* At tilgive mennesker som har såret dig er den rene og skære dumhed.

* Hvis du tilgiver afviser du al følelse af sikkerhed.

* Hvis du tilgiver én eller anden, kan han/hun tro, at du er enig i det han/hun gjorde eller ikke gjorde.

* At tilgive er ikke andet end at tolerere dårlig opførsel.

* Hvis du bliver presset, skal du kun tilgive personen, hvis han/hun giver dig en undskyldning – og alligevel skal du kun lade som om, du tilgiver.

* Hvis du tilgiver, vil Gud gøre gengæld (og det er ikke positivt ment).

* Lad os se det i øjenene – det er altid den anden persons fejl, så hvorfor tilgive?

* Stol aldrig på én som prøver at fortælle dig, at du afskyr det i andre mennesker, som du ikke kan holde ud at se på hos dig selv.

* Lad være med at falde for den idé, at hvis du ikke kan tilgive noget, som et andet menneske har gjort, er det fordi du ikke kan acceptere det faktum, at du selv har gjort noget, som du finder utilgiveligt.

* Hvis du tilgiver den forfærdelige handling, er du ikke selv bedre end den person, som har skylden.

* Du vil vide, at du virkelig er gal på den med denne tilgivelses-ting, når du begynder at tro på, at der er en Gud eller en Højere Kraft, som beskytter dig mod at være et uskyldigt offer og mod at gøre skade på dig selv.

Denne liste repræsenterer som sagt en række af egoets overbevisninger; tilføj selv flere, hvis du savner nogle. Overbevisningerne sidder i sindet og i tankerne og skaber en masse bøvl for ejermanden/kvinden. Jambolsky refererer til undersøgelser, som viser, hvordan egoets overbevisninger kan give sig udslag i fysiske og følelsesmæssige symptomer. Han taler om, at fysiske og følelsesmæssige symptomer på lidelse og smerte, kan have deres rødder i utilgivende tanker. Han nævner, at psykologiske undersøgelser om menneskelig stress viser, at de utilgivende tanker vi har i sindet, kan omsættes til fysiske og følelsesmæssige symptomer som bekymring, depression, ophidselse, lavt selvværd, hovedpine, ondt i nakken, ondt i ryggen, mavepine, nedsat immunforsvar som fører til sygdomme og allergier osv. osv. En god veninde af mig, som arbejder med kranio-sakral terapi og dybdegående muskelmassage, mindede mig om ikke altid at spørge ”hvad”, der sidder i kroppen men i stedet spørge ”hvem”, der sidder i kroppen. Denne indgangsvinkel understreger, hvor meget vores relationer til andre mennesker betyder for kroppens tilstand – på godt og ondt.
Egoet råder os IKKE til at ændre på de negative tanker, da de giver masser af foder til egoet. Det højeste egoet kan svinge sig op til, er at ”lade som om jeg tilgiver”. F. eks. sige til sig selv: Okay, jeg tilgiver X for hendes adfærd (men jeg sender hende altså ikke et kort næste gang hun har fødselsdag) eller noget i den retning, som ikke har det fjerneste med tilgivelse at gøre, og som i den sidste ende binder en masse negativ energi i ens eget system, fordi tilgivelsen er behæftet med en straf.

At lære at tilgive
Først og fremmest sidder forhindringerne for at tilgive i overbevisningerne, så det er her, man skal sætte ind til at begynde med. Beslutte sig for at ændre sit egos overbevisninger, når man bliver opmærksom på dem. En tilgivende overbevisning er f. eks. at tolke andre menneskers uhensigtsmæssige adfærd i perspektivet af, at de råber om hjælp og måske er bange eller utrygge og ikke i perspektivet af, at de er skyldige i ét eller andet. Det betyder ikke, at man erklærer sig enig i eller accepterer en bestemt adfærd hos en anden, men det åbner for en dybere forståelse af adfærden og forståelsen er vejen til tilgivelse.
Jeg fandt selv en del genkendelse på listen og det har betydet, at det er nemmere for mig at få øje på, hvornår egoet taler. Det væsentlige punkt, når man opdager, at det er egoets stemme, der taler, er at huske, at man altid har et valg mellem at lytte til denne stemme eller at lytte til hjertets eller kærlighedens stemme, som også er tilgivelsens stemme. Resten er ”learning by doing” ved at handle på tilgivelsens stemme og simpelthen bevidst beslutte sig for at tilgive den person, som har vist en uhensigtsmæssig adfærd (og huske fortsat at sende fødselsdagskort m.m.). Resultatet af tilgivelsen er fred i sindet, fordi egoet ikke længere får lov at bestemme, men det er også fred i hjertet; ægte tilgivelse af et andet menneske (eller af sig selv) frigør simpelthen kærlighed i hjertet hos den, der tilgiver. Denne frigivelse af kærlighed i hjertet understøtter så yderligere stigning i vibration, og man bevæger sig på den måde ind i en god cirkel af udvikling.
Der er mange måder, man helt konkret kan benytte, når man gerne vil tilgive. Nogle har glæde af at skrive et brev. Brevet skal ikke sendes, da tilgivelsesarbejdet ligger hos den der tilgiver. Det er i og for sig ligegyldigt, om den person, man tilgiver, er klar over det eller ej. Brevet kan også være til en afdød, som man har et uafsluttet hængeparti med. Andre har glæde af at skrive et digt, komponere et stykke musik, skrive i en dagbog, male et billede, råbe sit budskab ud over havet , sidde stille i en stol og forestille sig en samtale osv. osv. Metoden er ikke afgørende. Det afgørende er valget og beslutningen om at overhøre egoet og villigheden til at bede om åndelig vejledning til at lære at tilgive. Man kan bruge alle kommunikationsformer med den åndelige verden. Tal med dem som med alle andre samarbejdspartnere og gør dine intentioner tydelige. Giv præcist udtryk for hvem du tilgiver for hvad og bed om hjælp til at få din tilgivelse integreret i dit hjertes vibration. Dit arbejde er at tilgive og dine åndelige vejlederes arbejde er at hjælpe dig med at integrere tilgivelsen i din hjerteenergi.
Det er vigtigt at gøre sig klart, at det eneste mål med tilgivelsesarbejdet er fred med sig selv og IKKE at ændre en anden. Det kan være en hjælp at være villig til at se det menneske, som man har brug for at tilgive, som en god læremester i, hvad tilgivelse i grunden handler om. Man skal jo have nogen at øve sig på. Det er også vigtigt at adskille ”et menneske som spirituelt væsen” fra ”et menneskes handlinger og adfærd”. Når man tilgiver, beskæftiger man sig med den anden som spirituelt væsen. Det betyder ikke, at man accepterer en uhensigtsmæssig adfærd igen og igen. Enhver har altid frihed til at sige fra overfor andres uhensigtsmæssige handlinger, men det er vigtigt at afholde sig fra fristelsen til at forsøge at lave om på den anden.
Lad andre mennesker være i fred (med mindre de beder om dit råd) og tag godt og grundigt og kærligt vare på dig selv. Og husk, at det er aldrig hverken for tidligt eller for sent at tilgive. Prøv det; det er så rigeligt arbejdet værd.

Gitte Meldgaard, Cand. Phil i kommunikation og healer februar 2003

Tilgivelsesbønner

Fra Jette Friis har jeg modtaget:

Diana Cooper Forgiveness Prayer Ærkeengel Lavendler og Marria Soulstar, soul level to heal their heart

I forgive everyone that has ever hurt or harmed me,

consciously or unconsciously, in this lifetime or any other,

in this universe, dimension, plain or level of existence or any other

I offer them grace

I ask forgiveness for anything that I have ever done to hurt or harm another,

consciously or unconsciously, in this lifetime or any other,

in this universe, dimension, plain or level of existence or any other

I ask for grace

I forgive myself for anything that I have ever done to hurt or harm another,

consciously or unconsciously, in this lifetime or any other,

in this universe, dimension, plain or level of existence or any other

I accept grace

I am free and joyful

All chains and restrictions fall from me.

I stand in my full power.

As a master.

So be it.

It is done

Jeg tilgiver alle, der nogensinde har såret eller skadet mig,

bevidst eller ubevidst, i dette liv eller i ethvert andet,

i dette univers, dimension, plan eller eksistensniveau eller et hvilket som helst andet

Jeg tilbyder dem nåde

Jeg beder om tilgivelse for alt, hvad jeg nogensinde har gjort for at såre eller skade en anden,

bevidst eller ubevidst, i dette liv eller i ethvert andet,

i dette univers, dimension, plan eller eksistensniveau eller et hvilket som helst andet

Jeg beder om nåde

Jeg tilgiver mig selv for noget, jeg nogensinde har gjort for at såre eller skade en anden,

bevidst eller ubevidst, i dette liv eller i ethvert andet,

i dette univers, dimension, plan eller eksistensniveau eller et hvilket som helst andet

Jeg tager imod nåde

Jeg er fri og og fuld af glæde

Alle lænker og restriktioner falder fra mig.

Jeg står i min fulde kraft.

Som mester.

Så vær det.

Det er gjort

https://www.youtube.com/watch?v=7jUvfwzKDNc&t=78s&ab_channel=DianaCooper

Enhver kan lave sin egen bøn. Jeg siger i stedet for universer og eksistensniveauer:

”Jeg tilgiver syv generationer tilbage i tiden, og jeg velsigner dem, der har skadet mig, og deres afkom, syv generationer frem i tiden. Og m.h.t. at tilgive mig selv så ”Tilgiver jeg mig selv for det jeg har gjort, som jeg ikke skulle have gjort. Og jeg tilgiver mig selv for det jeg ikke har gjort, som jeg skulle have gjort.  Og jeg tilgiver jeg mig selv for det jeg har sagt, som jeg ikke skulle have sagtt. Og jeg tilgiver mig selv for det jeg ikke har sagt, som jeg skulle have sagt”.

Den er god at falde i søvn på.


Enter your text here...

Tilgivelse.dk redigeres af Karsten Mathiasen

Jeg er født i 1952 og er livet igennem blevet rørt af historier om tilgivelse. Derfor var det naturligt at tage emnet op i historiefortællingens univers. Ellers fortæller jeg også gerne gavtyvehistorier og alt muligt. Mit hovederhverv er, at jeg er teltudlejer og klovn og direktør i Cirkus Bella Donna

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}